SHARP

 

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Team     :           Sharp

Name of the Faculty  :           Dr. Sangita Laha

 

2nd Semester

Abhishek Anand
Adesh Sharma
Aditya Raj
Akash Saha
Sushma Niharika

 4th Semester

Utsav Banerjee
Yashaskar Shubham
Yogesh Kumar
Anjali Beck
Tanya

6th Semester

Aditya Pandey
Agam Shukla
Akhil Kumar
Akshay Sharma
Vivek Arun Das

8th Semester

Zeeshan Ahmed
Abhijit Abhilash Tirkey
Abhishek Narsing
Aditi Kaithwas
Shubham Mishra

 10th Semester

Aman Srivastava
Amit Anand
Amit Kumar
Anirudh Sharma