KIND

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Team     :           Kind

Name of the Faculty  :           Mr. Shubham Srivastava

 

2nd Semester

Rohit Ranjan
Ruchi Tirkey
Sagar Rana
Saksham Shrivastav
Saurav Chaudhary

 4th Semester

Priyanka Jaiswal
Rahul Ranjan
Rajarshi Singh
Raji Nema
Shivani Jha

 6th Semester

Pratibha Mahto
Priya Rane
Puja Jakhar
Puja Patwari
Sushruti Kujur

 8th Semester

Priya Aggarwal
Priyanshu Gupta
Rahul Kumar
Rajpal Chouhan
Shivani Purohit

 10th Semester

Shubham
SiddharthShukla
Sidhant Das
Sidhi Jalan
Saudamini Gupta