GYAN

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Team     :           Gyan

Name of the Faculty  :           Dr. Arabinda Sahoo

 

2nd Semester

Kabir Jaiswal
Mahaveer Singh
Minakshi Sinha
Mohit Soni
Vishal Rajvansh

 4th Semester

Navneet Lakra
Neha Pandey
Nidhi Binha
Nisha Bhatia

 6th Semester

Kailash Panwar
Kapil Sankhla
Komal Tiwary
Kriti

 8th Semester

Pawan Choudhary
Prabhat Kumar Munda
Prakash Narayan
Prakarsh Tiwari
Vaagisha

 10th Semester

Parmeshwar Kumar Mahto
Prachi Bhardwaj
Prerna
Priyal Garg