FOCUS

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Team     :           Focus

Name of the Faculty  :           Mr. Abhishek Kumar

 

2nd Semester

Ayush Pratap
Baidyanath Abhishek
Divya Vishal
Harshal Babarao Bhale
Riya Meharada

 4th Semester

Harsh Kumar Patidar
Harshit Prakash
Himalaya Singh
Jay Vijay Singh
Samiksha Singh

 6th Semester

Divyanjali Sharan
Divyansh Tripathi
Divya Rai
Eshita
Richa Lal

 8th Semester

Bhawana Nanda
Bhuvan Bhaskar Jha
Deepak Mittal
Dushyant Choudhary
Rupali Singh

 10th Semester

AvaneeshSatyang
Deepak Vyas
Dharmesh Singh Chauhan
Dheeraj Kumar Palia
Shruti Maheshwari